لیست اخبار

انجام چک آپ دوره ای سلامت 6 اردیبهشت 96
انجام چک آپ دوره ای سلامت 6 اردیبهشت 96

منبع: خانه سلامت 96/2/8

برگزاری برنامه هفته سلامت
برگزاری برنامه هفته سلامت

منبع: خانه سلامت 96/2/3

ویزیت پزشکی رایگان
ویزیت پزشکی رایگان

منبع: خانه سلامت 96/2/8

سلامت روان
سلامت روان

منبع : خانه سلامت 96/2/7

اردوی شهر ری
اردوی شهر ری

منبع: خانه سلامت و محیط زیست 95/12/06

جشنواره غذا
جشنواره غذا

منبع: خانه سلامت و محیط زیست 95/12/06

جشن دهه فجر
جشن دهه فجر

منبع: مدیریت سرای محله شورا 95/12/06

تغذیه سالم
تغذیه سالم

منبع: خانه سلامت و محیط زیست 95/12/06

کلاس آموزشی بازیافت
کلاس آموزشی بازیافت

منبع: خانه سلامت و محیط زیست 95/12/06

ویزیت پزشکی رایگان
ویزیت پزشکی رایگان

منبع: خانه سلامت و محیط زیست 95/11/20