جشنواره شمسه

شمسه چیست ؟

شمسه مجموعه ای از جشنواره های چندگانه ای را تشکیل میدهد که هر یک در دوره یا دوره های زمانی مشخص از سال با موضوع و بخش های مختلف و هر بخش در محورهای خاص برگزار میشوند.

نام برگزیده برای مجموعه جشنواره های شمسه برداشتی عینی برگرفته از نشان شهرداری تهران است و در همین حال جمع چهار حرف نخست واژگانی است که تحقق معنایی آن ها در فرایندی مشارکت بنیان سبب برپایی شمسه شده است : شهروند محله سرمایه اجتماعی هویت

مجموعه  جشنواره های شمسه تلاشی نوین برای ارتقای کیفیت مادی و معنوی زندگی در شهر و بازیابی روحیه شهروندی از طریق روح تعلق به محله از سوی برگزارکنندگان آن است .

برای نیل به چنین آرمانی و با هدف تحقق چهار اصل آگاهی ارتباط اعتماد و مشارکت میان شهر شهروند و مدیریت شهری معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری معاونت های اجتماعی فرهنگی منطقه و به ویژه مشارکت کامل ساختارهای  اجتماعی محلی و ذی نفعان چون مدیریت محله و شورایاری ها مردم محلات مراکز و کانون های فرهنگی و آموزشی و اجتماعی فعال در مساجد و محلات شهر تهران مجموعه جشنواره های شمسه را برگزار میکند .

ویژگی های موضوعی ( شمسه ها ) :

برای آنکه ارتباطات مردمی و تماس ها از طریق ملموس ترین وجوه فرهنگی و هنری برقرار شود شمسه در گام اول هشت موضوع و در گام دوم دوازده موضوع را برای برگزاری انتخاب کرد .

تمام گروه های سنی جنسیتی تحصیلی قومی و زبانی محلات شهر تهران میتوانند در تمامی این عرصه ها وارد شوند و موضوع جشنواره مانعی برای حضور و مشارکت ایشان نیست .

درگام سوم عناوین رشته های مجموعه جشنواره شمسه به قرار زیر است :

1-     قرآن و نهج البلاغه

2-     نهج البلاغه در زندگی

3-     دعا و نیایش

4-     عکس

5-     سرود و موسیقی

6-     فیلم

7-     نمایش

8-     نقاشی و تندیس

9-     شعر و ادب

10-  کاریکاتور

11-  گرافیک و تصویرسازی

12-  خوشنویسی

که از نظر مفهومی و شیوه بیان در گروه بندی سه گانه زیر متمایز شده اند :

شمسه آئینی متشکل از موضوعات قران نهج البلاغه دعا و نیایش

شمسه تجسمی متشکل از موضوعات عکس نقاشی و تندیس گرافیک و تصویر سازی خوشنویسی و کاریکاتور

شمسه فرهنگی و هنری متشکل از موضوعات سرود و موسیقی نمایش فیلم شعر و ادب