خانه قرآن و عترت

معرفی مدیر خانه و اعضا

مسئول خانه قران و عترت سرای محله شورا

نام

نام خانوادگی

سال تولد

مدرک تحصیلی

شماره تماس

رقیه

جلالی پور

1358

لیسانس

77750857

اعضای خانه قرآن و عترت

مدیر خانه قرآن و عترت : خانم رقیه جلالی پور

تماس : 77750857


مسئول کانون   نام کانون ردیف 
معصومه کیقبادی کانون قراء
حمیده محمدی کانون حفاظ
حمیده محمدی کانون مفسران
زهرا بابائی کانون تواشیح
زهرا شعار کانون مداحان
مریم همتی کانون حدیث و سیره نبوی
معصومه کیقبادی کانون اقامه نماز و اذان
مریم همتی کانون نهج البلاغهمنطقه 13 ، ناحیه 3 محله 10 ، سرای محله شورا


کانونها

کانون ها:

·         کانون قراء

·         کانون حفاظ

·         کانون مشاوره و نیایش

·         کانون تواشیح

·         کانون مداحان

·         کانون حدیث و سیره نبوی

·         کانون نماز یاوران

·         کانون نهج البلاغه