موقعیت همجواری محلات

جمعیت محله: 26863 نفر

نسبت جمعیت به کل منطقه: 2/7%

تعداد خانوار محله: 3268

نسبت خانوار به کل منطقه: 9/5%

مساحت محله: 720614مترمربع

نسبت مساحت به کل منطقه: 3/4%

حدود جغرافیایی محله

حد شمالی

خیابان دماوند

حد جنوبی

خیابان بصیر

حد شرقی

خیابان مهریار

حد غربی

خ ابوریحان و مسیل منوچهری


محلات همجوار

از شمال به محله

نارمک جنوبی(منطقه 8)

از جنوب به محله

حافظیه

از شرق به محله

آشتیانی

از غرب به محله

امامتمیادین محلی

میدان چایچی، فلکه اطلاعات

اماکن شاخص

مسجد صاحب الزمان، مسجد جعفری، مسجد لیله القدر

اداره پست

 

 

92/08/07