گالری عکس محله شورا

کارخانه جوراب بافی - از ساختمان های قدیمی محله

نبش خ شورا و شهید افضلی

منظره شهری از سمت میدان برادران رحیمی( فلکه چایچی) به محله شورا

مسجد صاحب الزمان (عج) - در خیابان شورا روبروی پاساژ قائم

سرای محله شورا و شورایاری محله- نبش خیابان شواخ و بصیر پلاک 31

مسیل منوچهری