خانه کتاب

ثبت نام

به سرای محله شورا خوش آمدید. لطفا جهت عضویت در هریک از کانون ها با در دست داشتن کپی شناسنامه و یک قطعه عکس به طبقه سوم ساختمان سرای محله شورا واقع در خیابان سی متری نیروی هوایی – تقاطع بصیر و شواخ – پلاک 31 مراجعه فرمایید .

شماره تماس :  77750851