اهداف ساب پرتال محله

اهداف ساب پرتال محله

ويژگي هاي بصري پرتال محله شورا 
    هدف از ايجاد پرتال محله شورا ، اين است كه كاربران اينترنت بتوانند از طريق يك مدخل مدرن و ساخت يافته به تمامي اطلاعات و خدمات قابل ارائه دسترسي پيدا كنند. همچنين از ديگر اهداف ايجاد پرتال مي توان به كاهش زمان و هزينه ارائه خدمات، كاهش رفت و آمدهاي شهري و ترافيك، بهبود روابط شهرداري و شهروندان، دريافت باز خورد شهروندان از خدمات شهرداري، تقويت و بهينه سازي سيستم هاي كنترل و نظارت، ارائه اطلاعات و خدمات مطلوب به شهروندان در هر زمان و مكان، عدم ايجاد ازدحام در بخش هاي مختلف اداری  و كاهش مراجعات حضوري، كمك  در خدمت رساني مطلوب به شهروندان با اطلاع از نياز مندي ها و دسترسي به همه خدمات و اطلاعات شهري و شهرداري از طريق درگاه الكترونيكي اشاره نمود. 
      
    تعامل با شهروندان 
    همچنين در بخش هاي جانبي پرتال محله شورا ، بخش هايي چون فراخوان، معرفي محله ، ،خبر رسانی از رویدادها و عملکرد محله شورا و پيوندهاي مرتبط و لينك هاي ارتباط با قسمت هاي مختلف شهرداري و سایر ارگانها  براي شهروندان وجود دارد. 
  برخي مشكلات شهري نظير ترافيك و آلودگي هوا و از اين دست كه از سويي باعث اتلاف وقت و هزينه هاي فراوان در حوزه شهروندي و از سوي ديگر باعث ايجاد تنش ها و مشكلات فراوان اجتماعي در شهر تهران شده اند، تنها با بهره گيري از امكانات ICT و فناوري هاي اين چنين كاهش مي يابد. به همين دليل بايد در جهتي حركت كرد كه خدمات مختلف شهري را به در منازل شهروندان برساند تا نياز تردد آن ها در سطح شهر كاهش يافته و بالطبع از ميزان اثرات سوء ترافيك شهري و آلودگي هوا نيز كاسته شود. گزارش هايي كه در ادامه مي آيد نگاهي دارد به خدمات و اطلاعات الكترونيكي پرتال محله شورا كه در بخش هايي چون مديريت شهري، حمل و نقل و ترافيك، اطلاع رساني، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، عوارض و شهرسازي تقسيم بندي شده و در اختيار شهروندان قرار گرفته است.