تاریخچه ساب پرتال

پرتال  سرای محله شورا از بهمن ماه سال 91 تحویل گرفته شد ولی بعلت پاره ای از مشکلات از قبیل مشکلات پوسته – مشکلاتی

 در بارگذاری اطلاعات و .... این سایت از اردیبهشت ماه سال 92 رسما فعال شد و اطلاعات و خبرهای سرای محله – جشن ها –

مسابقات – کلاس های آموزشی و دیگر خدمات سرای محله شورا در آن بارگذاری شده . کاربران محترم میتوانند هرگونه اطلاعات

مورد نیاز خود را از طریق مشاهده ساب پرتال سرای محله شورا کسب کنند .