تاریخچه سرای محله شورا

ساختمان سرای محله شورا از بهمن ماه سال 91 از طرف شهرداری به مدیر محله شورا تحویل داده شد . بعلت  تجهیز ساختمان و  تجهیز سایت خانه فناوری اطلاعات و دیگر کارها این سرا از اردیبهشت ماه سال 92 رسما کار خود را آغاز کرد و خدمت رسانی به هم محلیها کلید خورد .