گزارش سالیانه

لیست پژوهشگران نیمرخ محلات در سال90

list.pdf

 

 

دانلود فایل جلسات بیان و راهکارهای مشکلات سال90


جدول جلسات بیان و راهکار مشکلات سال90.xlsx

 

 

 

گزارش عملکرد خانه های پژوهش در محورهای نیم رخ و هم اندیشی به تفکیک محلات-  سال91


گزارش عملکرد خانه های پژوهش در محورهای نیم رخ و هم اندیشی به تفکیک محلات- سال 91.xlsx