پیام الکترونیکی


همشهریان و ساکنین محترم محله شورا میتوانند هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مشکلات مربوط به محله شورا را مستقیما با شورایار محله و رئیس هیئت امنا سرای محله شورا جناب آقای محمد حسین هداوندی در میان بگذارند.

  شماره تماس: 09121182110

 

 

با تشکر

امیدواریم در خدمت رسانی به شما شهروندان عزیز کوشا باشیم برای محله ای آبادتر